Çocuk Ürolojisi uzmanlık dalının gelişimi ve yapılanması sürecinde en doğru politikaları belirleme, uzmanlık dalları arasına eş güdümün sağlama ve yaşanacak sorunların çözümüne yönelik çalışmaları yapmakla sorumludur.

  • * Toplam 4 üyesi vardır. Dernek başkanı doğal üyedir. Diğer üyeler Üroloji ve Çocuk Cerrahisi kökenli üyelerden 2 şer üye olmasını sağlayacak şekilde yönetim Kurulunca belirlenir. Yılda en az bir kez toplanır ve ayrıca gereğinde TÇÜD YK çağrısıyla toplanır.
     

Bu çalışmaları sırasında komisyon gerekli görürse Danışma Kuruluyla konuları istişare eder.

Danışma Kurulu:

Danışma kurulu, Yönetim Kurulu ve Stratejik Planlama Komisyonuna gereğinde danışmanlık yapan bir istişare kuruludur. Danışma Kurulu dernek yönetiminde deneyimi olan kıdemli üyeler arasından Yönetim kurulunun davetiyle oluşturulur.