Değerli Üyelerimiz,

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği’nin bir aktivitesi olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “Çocuk Endoürolojik Taş

Cerrahisi (MiniPerc-­‐MicroPerc-­‐RİRS) Kursu” 06 Eylül 2017 Çarşamba  günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gerçekleştirilecektir.

Detaylı Bilgi için tıklayınız.


Saygılarımızla,


Dikkat Yorum Yazmak için tıklayınız


Yorumlar