XIX. Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurultayı, Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekler Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) tarafından 

İstanbul Tabip Odası'nın evsahipliğinde 7 Aralık 2013 Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

Bu yıl, Kurultay ve TTB-UDEK çalışma grupları Genel Kurul aynı gün, iç içe planlanmış etkinliklerle tamamlanacaktır. 

Etkinlik programına ulaşmak için tıklayınız.

Dikkat Yorum Yazmak için tıklayınız


Yorumlar