Değerli Üyelerimiz,


Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 23 Kasım 2019 tarihinde Saat 17:30-18:00 'da Bellis Otel’de toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 2. toplantının 30 Kasım 2019 Cumartesi  günü aynı yer ve saatte 15.Türk Çocuk Ürolojisi Kongresinde  yapılacağını bilgilerinize sunar,

Teşriflerinizi rica ederiz.

Gündem

1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2. Divan kurulunun oluşturulması
3. Faaliyet raporunun, Mali raporun ve denetim raporlarının okunması
4. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının İbrası
5. Yeni yönetim ve denetim kurulu seçimleri,
7. Dilekler ve Temenniler
8. Kapanış

Pdf için Tıklayınız,

Dikkat Yorum Yazmak için tıklayınız


Yorumlar