16 - 20 Kasım 2011 tarihleri arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile

Planlaması Genel Müdürlüğü, Sosyal Pediatri Derneği ve Yükseliş İktisadi Stratejik
Araştırmalar Vakfı tarafından VI. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi düzenlenecektir.
 
 Bu kongrede temel amaç ülkemizdeki ana ve çocuk sağlığı alanında yapılan çalışmaları
bir araya getirmek, bu alandaki deneyimleri paylaşmak ve sık rastlanan sorunları temel
sağlık hizmetlerindeki uygulamalara yönelik olarak yeni bilgiler ışığında tartışmaktır.
Prematürite, Beslenme, Anne-Çocuk ve Çevre, Anne-Çocuk Sağlığında Aile Hekimliği,
Çalışma Hayatında Kadın ve Çocuk ile Kadın ve Çocuklarla ilgili yasal durumlar sivil
toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin, uluslar arası kuruluşların ve sağlık
çalışanlarının katılımıyla çok boyutlu olarak ele alınacak ve yeni yol haritalarının
hazırlanmasına katkı sağlayacaktır.

Dikkat Yorum Yazmak için tıklayınız


Yorumlar