Uzmanlık derneklerimiz başta olmak üzere sağlık alanında örgütlü çeşitli kuruluşlara “Sağlık ve Şiddet Platformu” kurulması yönünde davet yazıları gönderildiği tarafımıza iletilmiş ve görüş istenmiştir.

 

Sayın Meslektaşlarımız ;

Uzmanlık derneklerimiz başta olmak üzere sağlık alanında örgütlü çeşitli kuruluşlara Sağlık ve Şiddet Platformu” kurulması yönünde davet yazıları gönderildiği tarafımıza iletilmiş ve görüş istenmiştir.

Sağlık alanında yaşanan şiddet Türkiye hekimlik ve sağlık ortamının en önde gelen sorunlarından olup sağlık çalışanlarının sağlıklı ve güvenli, insancıl koşullarda çalışma hakkını ihlal eden unsurların başında gelmektedir. Konu bu önemi nedeniyle gerek meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği’nin, gerekse Derneğinizle birlikte tüm uzmanlık derneklerimizin, sendikaların, meslek birlikleri ve diğer sağlık çalışanı derneklerinin gündemindedir. Türk Tabipleri Birliği 2007 yılından bu yana Tabip Odaları ve Uzmanlık Dernekleri ile birlikte alan araştırmaları, veri tabanları, çalıştaylar, raporlar, hukuki ve organizasyonel öneriler, yürütme, yasama organları nezdinde girişimler,  Dünya Tabipleri Birliği ve sağlıkta şiddetin önlenmesi ile ilgili uluslararası toplantı ve organizasyonlara katılım ile bu sorunun çözümüne yönelik çalışmalarda yer almıştır. Sorun sürdüğü sürece de benzer etkinlikler içinde yer almayı sürdürme kararlılığı içindedir.

Türk Tabipleri Birliği hemşireler, eczacılar, diş hekimleri, ebeler, sosyal hizmet uzmanları,teknikerler, teknisyenler, diyetisyenler gibi meslek üyelerinin mesleki çatı örgütleri ve sağlık alanındaki sendikalarla birlikte “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı” adı altında bir platformda şiddet ile ilgili ortak çalışmalar yürütmektedir. Bundan başka Türk Tabipleri Birliği bünyesinde uzmanlık derneklerinin de desteği ile pek çok çalışma gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmekte olan Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu bulunmaktadır. Tüm sağlık çalışanları olarak şiddete karşı mücadeleyi yükselttiğimiz son etkinliklerimiz, 17 Nisan 2013’de sevgili Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümünde uzmanlık dernekleri ile birlikte verdiğimiz gazete ilanımızı da kapsayan biçimde ülke çapında gerçekleştirdiğimiz saygı duruşları, yürüyüşler ve iş bırakma eylemleridir.

Şiddete karşı yürüttüğümüz bütünlüklü mücadele, Türk Tabipleri Birliği’nin kendi başına yürüttüğü faaliyetlerden oluşmamakta, Derneğinizle ve diğer güçlü kurumsal yapılarla birlikte sağlık alanında örgütlü tüm kurumlarımızın desteğiyle yürümektedir. Hekimler ve sağlık çalışanlarının örgütlü olduğu hiçbir yapının çalışmalarımıza katılmasının önünde bir engel bulunmamaktadır.

Şüphesiz bu konuda farklı bir “platform” oluşturulması önünde de teknik açıdan bir önleyici durum/koşul bulunmamaktadır. Ancak, böylesi bir girişimin toplamda yapılan çalışmaları zayıflatma, etkisizleştirme riskleri olduğuna dair kaygımızı içtenlikle paylaşmak isteriz.

Şiddetsiz günlerde hekimlik yapma umudumuzla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan

TTB Merkez Konseyi

Genel Sekreteri

Dikkat Yorum Yazmak için tıklayınız


Yorumlar