Yayın kurulu iletişim, eğitim ve bilgilendirme ile ilgili basılı veya elektronik ortamda yayınlar hazırlar. E-bülten, dergi, onam formları ve bununla ilişkili olarak hasta bilgilendirme materyalleri, ESPU kılavuzlarının çeviri/adaptasyonu söz konusu çalışmaların içindedir. Yayın kurulu bu aktiviteler için eğitim komitesi, çalışma grupları ve web sorumlusu ile işbirliği yapar.

 

Komisyon Yönetim kurulunca belirlenir ve bir yönetim kurulu üyesinin başkanlığında çalışır. Üye sayısı en fazla beştir.