Türk Çocuk Ürolojisi Derneği eğitim komisyonu çocuk ürolojisinin ayrı bir bilim dalı olarak gelişmesi, eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi için çalışır. Çocuk Ürolojisi eğitimi ve pratiğininin en üst düzey standartlara ulaşmasını sağlamak için gelecekte oluşturulabilecek Türk Çocuk Ürolojisi Yeterlilik Kurulu için altyapı hazırlar. Bu çalışmaları sırasında resmi otoritelerle iletişim ve işbirliği yapar.

Dernek yönetim kurulu üyesi bir başkan olmak üzere toplam üç dernek üyesinden oluşur. Bu kişiler komisyonun yönetim kurulunu oluşturur ve kendi belirledikleri kurallar çerçevesinde görev paylaşımı yaparlar Ve diğer dernek üyelerini çalışmalarına katabilirler.

Çalışmalarla ilgili dernek yönetim kuruluna yıllık rapor verirler.

Komisyon aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir.

* Çocuk ürolojisi müfredatını oluşturur ve geliştirir.

* Çocuk ürolojisi eğitimi için minimum gereklilikleri belirler ve resmi otoritelere bunları önerir.

Çocuk ürolojisi için eğitim kursları düzenler, çocuk ürolojisi için sürekli tıp eğitimini destekler ve kalitesini değerlendirir.

* Ülke ve ülke dışında eğitim ve rotasyon olanaklarını araştırır, üyeleri bilgilendirir.

* Ülkede çocuk ürolojisi için insan gücü değerlendirmeleri yapar ve rapor yayınlar.

Eğitim olanaklarını geliştirir. Kurslar ve eğitim toplantıları yapılmasında dernek yönetim kurulu ile birlikte çalışır.