Çalışma Gruplarının Tanımı;

 

Çalışma Grupları, Türk Çocuk Ürolojisi Derneği yönetim kurulu tarafından uygun görülen konularda oluşturulan ve yönetim kurulunca önceden belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere bilimsel ve eğitsel çalışmalar yapacak olan gruplardır.

 

Çalışma gruplarının organizasyonu ve koordinasyonu Türk Çocuk Ürolojisi Derneği yönetim kurulu tarafından yapılır.

 

Eğitim, bilim ve yayın komisyonları çalışma gruplarıyla birlikte çalışır. Çalışma grubunu ilgi alanı konulardaki gereken çalışmalar eğitim ve bilim komisyonlarının öneri ve koordinasyonu altında gerçekleşir.

Çalışma grupları tarafından elde edilecek bilimsel verilerin ve eğitim materyallerinin bildiri veya yayın haline getirilmesi veya diğer eğitsel materyallerin oluşturulması Türk Çocuk Üroloji Derneği yayın komitesinin sorumluluğundadır.

 

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği üyeleri (aidat borcu olmamak şartı ile) ilgi duydukları konularda oluşturulmuş 1 ya da 2 çalışma grubuna üye olabilirler. Bunun için dernek sekreterine başvurmaları gereklidir.

TÇÜD yönetim kurulu gerekli durumlarda çalışma gruplarına üye atayabilir ya da üye değişikliği yapabilir. Yeni çalışma grupları ouşturabilir.

 

Çalışma Gruplarının Görevi;

Kendi çalışma alanları ile ilgili bilimsel çalışmalar planlamak.

Tamamlanmış bilimsel çalışmaları ilgili yurt içi ya da yurt dışı kongrelerde sunmak.

Tamamlanmış bilimsel çalışmaları yayın haline getirmek.

Kendi çalışma alanları ile ilgili çok merkezli ya da multidisipliner projeler üretmek.

Kendi çalışma alanları ile ilgili uzman hekimleri, diğer sağlık personelini (hemşire, teknisyen) ya da hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirecek eğitsel materyaller oluşturmak.

                   

Çalışma grupları:  

Vezikoüreteral Reflü + Obstrüksiyon Genital Bozukluklar Minimal İnvaziv ve Taş  İşeme bozuklukları Ürogenital Tümörler
H.Orhan ZİYLAN A.Rüknettin ASLAN Nihat SATAR Tufan TARCAN Serdar TEKGÜL
Serdar TEKGÜL Özgür TAN Bülent ÖNAL Y.Cem AYGÜN Bülent ÖNAL
Berk BURGU Ayhan KARABULUT Ali GÜNEŞ Erim ERDEM  Çağrı A. ŞEKERCİ
Tayfun OKTAR Serhat GÜROCAK H.Serkan DOĞAN Cem AKBAL Ünsal ÖZKUVANCI
Ali Cansu BOZACI Fatih Çanaklı Onur KAYGISIZ Koray AĞRAS Varol NALÇACIOĞLU
Çağrı A. ŞEKERCİ M. Mesut PİŞKİN  M. Mesut PİŞKİN  Hasan Cem IRKILATA Burak ÖZÇİFT
Onur TELLİ Varol NALÇACIOĞLU Yılören TANIDIR M.İrfan DÖNMEZ Ali SEZER
Burak ÖZÇİFT Perviz HACIYEV Mücahit KART Elif KIRLI Bilal ÇETİN
Aykut AKINCI Bilal ÇETİN Elif KIRLI Taner CEYLAN Aykut AKINCI
İsmail SELVİ Mevlüt KELEŞ İsmail SELVİ Kamranbay GASIMOV Kamranbay GASIMOV

 

Deneysel Çalışmalar Transplantasyon Mesleki Sorunlar ve Etik Komitesi
Koray AĞRAS İsmet NANE İsmet NANE
Berk BURGU Şaban SARIKAYA Şaban SARIKAYA
Hüseyin TARHAN H.Orhan ZİYLAN Nihat SATAR
Fatih ÇANAKLI H.Serkan DOĞAN Erim ERDEM 
Ünsal ÖZKUVANCI Tayfun OKTAR Cem AKBAL
Onur TELLİ Burak KOÇAK Y.Cem AYGÜN
Perviz HACIYEV Onur KAYGISIZ A.Rüknettin ASLAN
Taner CEYLAN Ali Cansu BOZACI Nihat ULUOCAK
Ali SEZER M.İrfan DÖNMEZ Mücahit KART
Mevlüt KELEŞ